Lục Phủ

Đởm: Đởm bám vào gan, công năng sinh lý của đởm vừa có quan hệ tới sự tiêu hoá của thức ăn, vừa quan hệ tới hoạt động tinh thần.…

Tạng Thận

Thận là một trong ngũ tạng được y học cổ truyền đánh giá cao, là một thái cực trong nhân thể. Là vị trí tướng hỏa sau tâm là quân hỏa.…

Tạng Phế

Về mặt giải phẩu học, phế chính là hai lá phổi. Tuy nhiên về chức năng, phế biểu hiện như sau: Phế chủ khí: Phế có chức năng hô hấp…

Tạng Tỳ

Tỳ là cơ quan có chức năng tiêu hóa dinh dưỡng. Như vậy nếu theo chức năng của tỳ mà suy rộng thì tỳ bao gồm những cơ quan mang…

Tạng Can

Về giải phẩu học tạng can của y học cổ truyền được coi như gan, song về chức năng lại được thể hiện như sau: Can tàng huyết: Can là…

Tạng Tâm

Tâm là tạng quan trọng nhất, là quân hỏa, là trung tâm những hoạt động sống của cơ thể. Tâm nằm trong lồng ngực, biểu hiện một số chức năng:…

Học thuyết tạng tượng

Thuyết tạng tượng là một thuyết trong hệ thống lý luận của y học cổ truyền, chỉ ra hình tượng và hình thái tạng phủ của con người dựa trên…