You are currently viewing Lớp Vọng Chẩn Cơ Bản tại Sài Gòn 03.06.2020

Lớp Vọng Chẩn Cơ Bản tại Sài Gòn 03.06.2020

Lớp Vọng Chẩn Cơ bản VCSG tháng 06.2020 vừa qua đã được tổ chức tại số 201 đường Nguyễn Thị Minh Khai quận 1 TP. HCM thành công tốt đẹp.

VC-SG-03.06.2020 (1)

 Chúc các bạn học viên Lớp Vọng Chẩn Cơ bản VCSG02.2020 sớm hoàn thiện hơn nữa kỹ năng chuẩn bệnh và đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Khóa học tiếp theo sẽ được chúng tôi thông báo qua facebook: https://www.facebook.com/vongchanvn

Vọng chẩn – Đỗ Thị Đại Hồng.