Vọng Chẩn Cơ Bản K4-2019

Lớp Vọng Chẩn Ngũ Tạng K4-2019 đã hoàn thành tốt đẹp. Chúc các bạn học viên sớm hoàn thiện hơn nữa kỹ năng chuẩn bệnh và đóng góp nhiều hơn…