Read more about the article Các phương pháp chuẩn đoán bệnh ung thư
tế bào ung thư

Các phương pháp chuẩn đoán bệnh ung thư

Hằng năm trên thế giới có hàng chục triệu người mắc bệnh ung thư và có khoảng hàng triệu người chết vì căn bệnh này. Thời gian sống thêm kể…