Tạng Can

Về giải phẩu học tạng can của y học cổ truyền được coi như gan, song về chức năng lại được thể hiện như sau: Can tàng huyết: Can là…