Tạng Thận

Thận là một trong ngũ tạng được y học cổ truyền đánh giá cao, là một thái cực trong nhân thể. Là vị trí tướng hỏa sau tâm là quân hỏa.…