You are currently viewing Vọng Chẩn Cơ Bản K4-2019

Vọng Chẩn Cơ Bản K4-2019

Lớp Vọng Chẩn Ngũ Tạng K4-2019 đã hoàn thành tốt đẹp. Chúc các bạn học viên sớm hoàn thiện hơn nữa kỹ năng chuẩn bệnh và đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Khóa học tiếp theo sẽ được chúng tôi thông báo qua facebook: https://www.facebook.com/vongchanvn

Vọng chẩn.